Begrippenlijst
 

More and more of less and less

topbanner

Audits Een proces om binnen de bedrijfsvoering productielocaties te controleren op basis van vooraf gestelde criteria.

CSR-expert

De afkorting CSR betekent: corporate social responsibility. Een CSR-expert is bijvoorbeeld iemand die opgeleid en bevoegd is om audits te doen bij fabrikanten. Hij/zij controleert op het naleven van afspraken die zijn vastgelegd in een Code of Conduct en maakt ook verbeterplannen in samenspraak met de fabrikant.

Code of Conduct

Een leveranciers Code of Conduct (CoC) van een bedrijf/inkoper stelt richtlijnen en eisen met betrekking tot arbeidsomstandigheden (ILO1 , OECD2 , and UNGP3 ), milieu, verboden chemicaliën lijst (RSL),

Modint

Een brancheorganisatie en business netwerk voor bedrijven in Mode, Interieur en Textiel.

MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, zorg dragen voor mens, milieu en maatschappij zowel binnen als buiten de eigen organisatie.

OECD

De OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen maken duidelijk wat de Nederlandse overheid (en 45 andere landen) van bedrijven verwacht bij het internationaal zakendoen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Ze bieden handvatten voor bedrijven hoe met kwesties om te gaan zoals ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid of milieu.

Rank a brand

De vergelijkingswebsite Rank a Brand geeft merken scores op basis van hun milieu- en sociale beleid. Dit baseren zij op basis van informatie die zij openbaar kunnen vinden, dus op basis van transparantie.

UNGP

‘United Guiding Principles on Business and Human Rights’ bestaat uit een set van richtlijnen voor staten en bedrijven.

Restricted Substances List (RSL)

De restricted substances list (RSL) is annex de Code of Conduct en is bedoeld om fabrikanten te informeren over internationale of te verwachten regelgeving met betrekking tot het gebruik van chemicaliën in de kleding inclusief de fournituren. De RSL houdt rekening met wereldwijde regelgeving, inclusief REACH en POP en schadelijke stoffen samengesteld door NGO’s.

 

Wil je meer weten over hoe wij zorgdragen voor mens en milieu?